Litt om Komler

origin: Mark Passio
Kilde: Mark Passio

Komler.com er en selvstendig, alternativ kilde for informasjon, tanker, filosofi, og kommentarer om det å være et godt medmenneske.

Siden fungerer ett prinsippet om open source intelligence og man kan finne videoer, podcasts, intervjuer, artikler om viktige emner vedrørende oss som bevisste mennesker. 

Vi må ernære vår ånd og sjel slik at vi utvikler en høyere åndelig bevissthet og at vi bidrar positivt til å forbedre den virkeligheten vi sammen lager og deler.

For å oppnå dette må vi starte med på se på oss selv og gjøre det vi må for å realisere potensialene vi alle er født med.