Ansvarsfrihet

Av juridiske grunner advarer utgiveren av komler.com leserne/seerne om å ikke stole på informasjonen dette web-domenet inneholder, og at de heller ikke bør følge de råd som de måtte finne på dette web-domenet.

Redaktøren av komler.com advarer om at:

  • Lesere/seere som stoler på det de leser, gjør det på eget ansvar.
  • Lesere/seere som handler på bakgrunn av fakta på dette webstedet, gjør det utelukkende på eget ansvar.
  • Lesere/seere som tror på materialet på dette web-domenet eller følger råd funnet på websidene, gjør det utelukkende på egen risiko.

Redaktøren av komler.com anbefaler at:

  • Lesere/seere til å behandle alle fakta med motvilje og selv undersøke de emnene som blir dekket.
  • Lesere/seere til å se bort fra eller behandle alle råd og uttalelser på dette web-domenet med stor mistenksomhet.
  • Lesere/seere må anvende samme kritikk når de besøker andre web-domener for media og informasjonskilder, inkludert TV, aviser, magasiner, Wikipedia, og andre nyheter-og informasjonsformidlere.


Redaktør: frode_aasheim