Troll og bedrevitere

FOR ALLE TROLL OG BEDREVITERE:

Husk at alt du uttrykker må krysse 3 broer:

Er det sant? Er det nødvendig? Er det snilt?

Alt som ikke kommer fra sannhet, nødvendighet eller vennlighet er trolling.
Trolling hører ikke hjemme i noen konversasjoner, om det på nettet eller i hverdagen.

Er det Sant? Kan du med sikkerhet svare på spørsmålene Hva?, Hvor?, Når?, Hvorfor?, Hvordan? Om du kan gjøre det ærlig og har kritisk filtrert informasjonen du har mottatt, kommer du fra et sted med sannhet.

Er det Nødvendig? Konstruktiv tilbakemelding kommer fra det å bry seg. Om noe er feil eller usant, hjelp personen inn på veien til rettskaffenhet. Vær så snill og gjør det med respekt og satt i kontekst.

Er det Snilt? Om du ikke kan kommunisere ved å bruke vennlige og respektfulle ord, betyr det at ordene kommer fra et mørkt sted i deg. Før du speiler dine egne kamper og forstyrrelser, husk at du må gå i deg selv og se at du er ansvarlig for dine ord og handlinger. Din mangel på selvrespekt skal ikke dyttes over på andre.

IGNORANSE OG KRIGEN IMOT MENNESKEHETEN

Den virkeligheten vi alle lager sammen er påvirket av mange forskjellige kilder.
Det er mørke handlinger som direkte kjemper i mot oss mennesker:
 • Handlinger som påvirker vår mentale tilstand slik som Propaganda, Reklame, PR, Disinformasjon, Løgn, Mobbing, Trolling, og mer
 • Handlinger som hindrer utviklingen av vår intelligente kapasitet, slik som Sensur, Gjemt kunnskap, Forfalskning av historie, og mer
 • Handlinger som tar vekk menneskerettigheter og bryter med Nürnberg-kodeksen.
 • Handlinger som angriper våre ufravikelige medfødte rettigheter;
  • slike som angriper retten til egen kropp og sjel,
  • tar vekk valgfrihet,
  • tar vekk friheten til å snakke og uttrykke seg,
  • tar vekk bevegelsesfrihet og frihet til å møtes,
  • Tar vekk friheten til å skape og bry seg,
  • Tar vekk friheten til å beskytte andre og for selvforsvar,
  • Tar vekk handlefrihet og utøve fri vilje

Det finnes ingen unnskyldning for oppførsel som bidrar til krigen imot menneskeheten. Det å være ignorant og ikke vite forskjell på hva som er rett og galt i dagens teknologiske tidsalder er en valgt sinnstilstand som ikke kan unnskyldes

Vær et godt og rettskaffent menneske!

Når du kjemper for det som er viktig for deg må ikke handlingene dine ekskludere retten andre har til å kjempe for deres interesser.
Reflekter over dine ord og handlinger. Se til at du kjemper for det som er rett og sloss imot de mørke kreftene.