Solverv og Jevndøgn

Ekliptikken er solas bane over himmelen i løpet av et år, sett fra jorda. Det er en skjæringslinje mellom jordbanens plan og himmelhvelvet Himmelekvator er en sirkel som går rundt jordklodens tykkeste punkt og definerer...