Viktige spørsmål fra en “Gammel Mann i En Stol”

Bak denne linken finner du en video av Dr. Vernon Coleman med tittelen: “De vil ikke at du skal vite noe av dette”. Videoen har norsk tekst og anbefales høyt.

Dr. Coleman presenterer fakta ispedd god britisk humor og han stiller meget viktige spørsmål.

Han har vært aktiv og anerkjent i flere tiår, helt frem til da han begynte å stille vanskelige spørsmål om covid. Da gikk teknogigantene til verks på en måte som tidligere har vært omtalt på alternative kilder som www.steigan.no.

Min refleksjon er på hva er det som får folk til å overgi seg så lett.

Det er ikke tilfeldig til at Liberty (Frihet) og Library (Bibliotek) har felles rot i det latinske ordet Liber. Bøker og kunnskap legger grunnlaget for frigjøring.

Det sies at barn læres opp i skolen til å tenke kritisk, men hva har skjedd?

Kritisk tenkning består av 3 hovedtrekk som i klassiske tider ble kalt Grammatikk, Logikk, og Retorikk. Det virker som at de fleste ikke klarer å passere første hinder. Og det er flere grunner for det.

1. Grammatikk handler om å samle tilgjengelig informasjon fra forskjellige kilder, fra bøker, artikler, videoer, filmer, konferanser, tidsskrift, osv. Allerede her bryter prosessen ned. Dette fordi man ønsker å sette kildene i båser basert på egne preferanser, f.eks. politikk, nasjon, religion, kjønn, rase, osv. Dermed risikerer man å velge bort kilder som kan være nyttige.

Man må utvide horisonten og utforske flere synspunkter

Et begrenset sinn er når man setter alt i dualitet – med for eller imot, varmt eller kaldt, o.l. Et åpent sinn utvides med å lære å virkelig se og høre og bruk av terningsprinsippet der man kan finne kunnskap fra alle 5 synlige sidene, samt ta inn over seg at det finnes mye sannhet som ennå ikke er kommet for dagen (6. siden som vender ned). Dette forutsetter at man kan grunnleggende matematikk og geometri og forstår tid- og rom konseptet.

Dessverre tror mange på det vi blir fortalt av personer med viktige titler og posisjoner. At det er bare WHO som har sannheten, eller som statsminister Ardern i New Zealand sier «vi er den eneste kilden av sannhet når det gjelder covid».

I tillegg gjør teknogigantene sitt beste for å brenne ned biblioteket i Aleksandria (les: internett) og vi kommer stadig nærmere Orwell´s «Ministry of Truth» – Sannhetsdepartementet – representert av teknokratiet Wikipedia, FaceBook og Instagram, Google og YouTube, Twitter, Apple m.fl. I tillegg har vi massemedia som er stort sett kontrollert av 6 konsern.

2. Logikk er å bruke egne øyne og egen tankekraft på å skille hva som er propaganda, hersketeknikk, og fiksjon fra det som er basert på sannheter og fakta.

Still spørsmål og vær åpen når du analyserer svarene

Hvor kommer informasjonen fra? Hvem skapte den og når? Hva er denne informasjonen engentlig? Hvem får fordeler av denne informasjonen? Hvorfor ble den skapt og i hvilken sammenheng? Hva er formålet og er det fakta? Og mange flere lignende spørsmål.

Det er gjennom en slik prosess du kommer til en forståelse av kunnskapen du har og til et høyere nivå for verdenssynet ditt.

Dessverre er det som Dr. Coleman peker på få riktige og gode spørsmål som journalister i vanlige media stiller. De fleste vanlige media har økonomiske forhold å ta hensyn til. Journalister i uavhengig media som tør spørre og skrive om disse helt logiske spørsmålene, får fakta-sjekkere (som har sine økonomiske forhold å ta hensyn til) på nakken.

På skolen begrenser man som regel første steg til utvalgte tekster og temaer som oppgave og man skal ikke stille for mange spørsmål. Målet er at man skal lære nok til å bestå eksamen. (Det er ikke lærerne jeg peker på for de er stort sett utmerkede, men problemet rundt organisering av skoler og læreplan). Dermed blir også utgangspunktet for logisk tenkning begrenset.

3. Retorikk er evnen å lære bort den forståelsen du har av din kunnskap. Gode egenskaper i å tale, skrive og fortelle er en stor fordel når man formidler. Når man forstår hvordan systemene virker og folks psykologi, atferdsmønstre, osv., er man i en posisjon med makt. Derfor er det viktig at de aller fleste av oss kommer i denne posisjonen slik at man står sterkere og friere i en verden som blir mørkere for hver dag som går.

Ta det riktige valget

Vårt moralske kompass vil enten sette oss på sporet som den vise personen som deler og bidrar positivt til samfunn og individ, eller den som bruker kunnskapen bare for egen gevinst.

Det er liten tvil om at tidsånden de siste 150 år har vært fylt med den andre typen, og med økende kraft de siste 10 årene.

Mye av media er fylt med skremsel, nød, og fordervelse. Det meste av det andre er materalistisk, seksualisert, og overfladisk. Det er utrolig lite positivt og meningsfylt å se i overskriftene.

Denne psykologiske manipulasjonen får stor effekt. Dermed er man enkelt utsatt for noen hersketeknikker som er brukt daglig:

  • Appellere til myndighet – f.eks. forskere, leger, verdensledere, historisk personer
  • Troskap og lojalitet og tilhørighet – vi må bli i «vår flokk» f.eks. politisk, religion, allianser, lag
  • Belønningsmekanismen – om du ofrer din frihet får du trygghet i bytte
  • Repetisjon – gjentar ord og fraser om igjen hele tiden og over alle media. Har du hørt det nok ganger, så blir det sant.
  • Påstander – udokumenterte ytringer som ikke er basert i fakta eller virkligheten
  • Skape fiender – Forener oss mot en felles ekstern fiende som f.eks. virus, fascister, kommunister, klima,
  • Erstatte navn – uavhengige journalister blir kalt konspirasjons-teoretiker, rasist, antisemitt. Kapitalister og teknokrater blir filantroper
  • Utvelgelse – sensur, alternative synspunkt blir slettet eller forbudt, deler bare informasjon som tjener egne interesser, m.m
  • Direkte løgn – manipulasjon av tall og fakta, propaganda, fabrikerte historier, falske nyheter

De siste månedene har gitt folk en bevisst føling med fysiske begrensninger og psykiske utfordringer som en konsekvens av pandemi-tiltakene. Det har resultert i mange tragedier, depresjon, desperasjon, men også apati og virkelighetsflukt, gjerne med hjelp av stimulerende virkemiddel.

Heldigvis så er det er ikke bare mørkt. Stadig flere lys blir tent.

Det er mange som har begynt å stille spørsmål som de ikke hadde tid til før. Noen har sett bak sløret og forstår at det er mektige mennesker og selskaper som er ansvarlig for forurensing av luft, sjø, vann og land, ødeleggelse av naturen ved å brenne regnskog og «fracking», manipulasjon av handel og verdi av penger og mye mer som påvirker livene våre.

De spør: Er det denne udemokratiske eliten av teknokrater vi skal stole på og gi enda en sjanse gjennom «The Great Reset»? Eller skal vi vanlige mennesker som har et hjerte være de som kommer med løsningen?

Andre ser seg selv i speilet og spør: Hva bidrar jeg med for at jeg får de opplevelsene jeg får? Hvilken kunnskap kan jeg dele med naboer, venner, og den vider verden? Hvordan kan jeg støtte den yngre generasjonen til å lære å tenke ikke bare kritisk, men innovativt og konstruktivt.

Hva må jeg gjøre for å bli en bedre versjon av meg selv?

Martin Luther King sa:

Om du ikke kan fly, så løp.
Om du ikke kan løpe, så gå.
Om du ikke kan gå, så kryp.
Uansett hva du enn gjør, fortsett fremover

frode1