Solverv og Jevndøgn

tau.ac.il

Ekliptikken er solas bane over himmelen i løpet av et år, sett fra jorda. Det er en skjæringslinje mellom jordbanens plan og himmelhvelvet

Himmelekvator er en sirkel som går rundt jordklodens tykkeste punkt og definerer 0° av jordens breddegrad. Ekvator adskiller den nordlige halvkule fra den sydlige halvkule. Ekvator er vinkelrett på jordens rotasjons-akse. Jorden dreier rundt om sin akse en gang om dagen. Ekvator tilter 23 1/2° i forhold til ekliptikken.

Jordens rotasjon “vobler” i løpet av året mellom Krepsens vendekrets og Steinbukkens vendekrets. Det er dette som forårsaker årstidene.

Om Våren: vårjevndøgn i stjernebildet Fiskene. Jordens rotasjons-akse er vinkelrett på solen og vinkelrett på skjæringspunktet mellom ekliptikken og den himmelske ekvator.

90 grader og 3 måneder senere har vi sommersolverv, hvor Jordens rotasjons-akse tilter mot Solen (Krepsens vendekrets) og er på linje med skjæringspunktet. Vi har sommer og den lengste dagen på den nordlige halvkule. Dette er motsatt på den sydlige halvkule, hvor det er vinter og den korteste dagen.

Enda et 90 graders kretsløp og vi har høstjevndøgn i stjernebildet Jomfruen med Jordens rotasjons-akse på samme måte som ved vårjevndøgn, men med den “andre” siden av Jorden vendt mot solen.

Endelig har vi etter enda et 90 graders omløp vintersolverv, hvor Jordens rotasjons-akse tilter vekk fra solen (Steinbukkens vendekrets), og vi får den korteste dagen og vinter på den nordlige halvkule og sommer og den lengste dag på den sydlige halvkule.

Jevndøgn betyr at dagen og natten er like lange over hele jorden.

Copyright: Frode Aasheim